O nás

Andrias je spolek věnující se popularizaci a podpoře vědy a vzdělávání. Vznikl na popud členů Laboratoře evoluční biologie na PřF UK. Proč to? Už řadu let vedle výzkumu také organizujeme nejrůznější vědecko-popularizační aktivity, ale některé z nich jsou pro neformální sdružení lidí, jednotlivce i součást univerzity organizačně náročné a existence spolku je usnadní. Zároveň nám snad poněkud uvolní ruce sešněrované nutnou byrokratickou zátěží velké instituce, a pomůže nám zanést vědu zase kousek blíž normálním lidem.

Pokud vás naše cíle zajímají podrobněji, prohlédněte si naše Stanovy.

Proč právě Andrias? V latině jde o rodové jméno velemloka – obojživelníka, který je neodlučitelně spjat s Přírodovědeckou fakultou UK, a to jak fyzicky (do roku 2001 na půdě fakulty po několik dekád žil jeden krásný exemplář), tak pomyslně (obrys velemloka je ve znaku jedné z kateder, cena Velemlok se udílí nejlepším přednášejícím na fakultě). Zároveň se velemloky inspiroval Karel Čapek při tvorbě svého slavného díla Válka s mloky. Více například zde na webu Přírodovědců.

Věda je důležitá pro každý aspekt naší společnosti – a zároveň je věda zábava! Pojďte to s námi zjistit!

Co můžeme udělat pro vás – nebo vy pro nás?

 

Vaši mloci Jelena, Julie, Jaroslav, …

*

Zdroj obrázku v záhlaví/Header image source: Wikimedia Commons