Andrias na letním setkání UNCE 2021

Také v létě 2021 se z epidemických důvodů setkání UNCE muselo konat pouze ve fakultním okolí. Přednášející už se však 11. 6. alespoň mohli setkat osobně. Tématem se tentokrát stala Ontogeneze. Z členů spolku Andrias vystoupili Jan Toman (s přednáškou Ontogeneze mezi biogenetickým zákonem a makroevolučním potenciálem) a Šárka Kaňková (Vývoj pocitu znechucení v průběhu ontogeneze člověka).

Sex s roboty

Při příležitosti 100 let od prvního užití slova „robot“ si Robin Kopecký připravil online přednášku O robotech a lidech. 26. 1. 2021 mluvil hlavně o tom, jak lidé vnímají tváře robotů a jak přemýšlejí o robotické mysli, dotknul se ale i problematiky sexbotů a mnoha dalších témat.

Andrias na letním setkání UNCE

Spolek Andrias zanechal svou stopu i na letním setkání programu UNCE s tématem Prostor 12. 6. 2020. S přednáškou na téma Kulturní makroevoluce: Třídění z hlediska stability jako základní kámen vývoje kultury ve velkém časovém a prostorovém měřítku vystoupil Jan Toman, krypticky pojmenovaný příspěvek s názvem Využití dvou metod teleportace k přemísťování na krátké, střední a dlouhé vzdálenosti přednesl Jaroslav Flegr.